રેલવેએ કેટલીક ટ્રેનોને પ્રસિદ્ધ સાહિત્યકૃતિઓનું નામ આપવાની વિચારણા હાથ ધરી છે...... એ પછી રેલવે સ્ટેશન પર કેવી એનાઉન્સમેન્ટસ સાંભળવા મળશે ? કે અખબારોમાં કેવી હેડલાઇન્સ આવશે ? - ગુજરાતનો નાથ આજે બે કલાક લેટ છે -પાટણની પ્રભૂતા આજે સોમનાથ સુધી નહીં જાય... -સરસ્વતી ચંદ્રને મહેમદાવાદનું સ્ટોપેજ અપાયું -ભારે વરસાદને કારણે ભદ્રંભદ્ર આજે નહીં દોડે -માનવીની ભવાઇ હવે સપ્તાહે એકવારને બદલે રોજેરોજ -અસૂર્યલોકમાં થર્ડ ક્લાસના બે ડબ્બા વધારે જોડાશે -પ્લેટફોર્મ નંબર એક પર આવનારી અમૃતા હવે પ્લેટફોર્મ નંબર છ પર આવશે -મોજ ગઠરિયાંમાં હવે કેટરિંગ સેવાઓ પણ ઉપલબ્ધ -ગ્રામલક્ષ્મી આજથી લોકલને બદલે એક્સપ્રેસ તરીકે દોડશે -આશકા માંડલમાં દિવાળી સુધી રિઝર્વેશન ફૂલ...નો રૂમ થઇ ગઇ -ઝેર તો પીધાં જાણી જાણીમાં પાણીની બૂમ

WhatsappFwd

રેલવેએ કેટલીક ટ્રેનોને પ્રસિદ્ધ સાહિત્યકૃતિઓનું નામ આપવાની વિચારણા હાથ ધરી છે...... એ પછી રેલવે સ્ટેશન પર કેવી એનાઉન્સમેન્ટસ સાંભળવા મળશે ? કે અખબારોમાં કેવી હેડલાઇન્સ આવશે ? - ગુજરાતનો નાથ આજે બે કલાક લેટ છે -પાટણની પ્રભૂતા આજે સોમનાથ સુધી નહીં જાય... -સરસ્વતી ચંદ્રને મહેમદાવાદનું સ્ટોપેજ અપાયું -ભારે વરસાદને કારણે ભદ્રંભદ્ર આજે નહીં દોડે -માનવીની ભવાઇ હવે સપ્તાહે એકવારને બદલે રોજેરોજ -અસૂર્યલોકમાં થર્ડ ક્લાસના બે ડબ્બા વધારે જોડાશે -પ્લેટફોર્મ નંબર એક પર આવનારી અમૃતા હવે પ્લેટફોર્મ નંબર છ પર આવશે -મોજ ગઠરિયાંમાં હવે કેટરિંગ સેવાઓ પણ ઉપલબ્ધ -ગ્રામલક્ષ્મી આજથી લોકલને બદલે એક્સપ્રેસ તરીકે દોડશે -આશકા માંડલમાં દિવાળી સુધી રિઝર્વેશન ફૂલ...નો રૂમ થઇ ગઇ -ઝેર તો પીધાં જાણી જાણીમાં પાણીની બૂમ #WhatsappFwd

Let's Connect

sm2p0