આજે ખાલી બેંક અને ATM જ નહિ સલૂન ની બહાર પણ લાઈનો લાગશે ને ? પતી ગયો એટલે?

NoShaveNovember

Let's Connect

sm2p0