આપણા CM આનંદીબેન પટેલ સાથે મેં કર્યા યોગા અને મારી ફ્લેક્સિબિલિટી થી જુવો કેવી રીતે મેં આનંદીબેન ના યોગા ટીચર ની છુટ્ટી કરી દીધી .... આવી ઘણી બધી વાતો સાંભળો આખો દિવસ Red FM 93.5 પર એક્સકલુસીવેલી મારી સાથે। ....

OneDayWithCM

આપણા CM આનંદીબેન પટેલ સાથે મેં કર્યા યોગા અને મારી ફ્લેક્સિબિલિટી થી જુવો કેવી રીતે મેં આનંદીબેન ના યોગા ટીચર ની છુટ્ટી કરી દીધી .... આવી ઘણી બધી વાતો સાંભળો આખો દિવસ Red FM 93.5 પર એક્સકલુસીવેલી મારી સાથે। .... #OneDayWithCM

આપણા CM આનંદીબેન પટેલ સાથે મેં કર્યા યોગા અને મારી ફ્લેક્સિબિલિટી થી જુવો કેવી રીતે મેં આનંદીબેન ના યોગા ટીચર ની છુટ્ટી કરી દીધી .... આવી ઘણી બધી વાતો સાંભળો આખો દિવસ Red FM 93.5 પર એક્સકલુસીવેલી મારી સાથે। .... #OneDayWithCM

Let's Connect

sm2p0