વર્ષો થી લોકો કહે છે કે પશ્ચિમી ઇન્ફ્લ્યુન્સ એ આપણી સંસ્કૃતિ બગાડી છે… એમના ઇન્ફ્લ્યુન્સ થી બીવા ને બદલે આપણું ઇન્ફ્લ્યુન્સ વધારીએ તો? સ્કૂલ માં શીખેલા ને? પોતાની લાઈન મોટી કરો…. કેવી રીતે? આપણું બેસ્ટ ઇન્ફ્લ્યુન્સ ત્યાં લઇ જઈ ને….. બસ એ જ કામ ઉપાડ્યું છે મેં…: હું તમારી ગ્લોબલ ગુજરાતી બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર અમેરિકા કેનેડા અને દુબઇ માં આવતા ૩૦ દિવસ માં ફેલાવીશ અણ ગાંઠેબલ ગુજજુગીરી…. …. …. …. Morning no.1 is now international Morning No. 1 from 10k miles away only on @redfmindia

devaki, bajateraho, unganthabledevaki, unganthablegujarati, rjdevaki, devaki, redfm, NRG, NRI

RJ Devaki,  devaki, bajateraho, unganthabledevaki, unganthablegujarati, rjdevaki, devaki, redfm, NRG, NRI

વર્ષો થી લોકો કહે છે કે પશ્ચિમી ઇન્ફ્લ્યુન્સ એ આપણી સંસ્કૃતિ બગાડી છે… એમના ઇન્ફ્લ્યુન્સ થી બીવા ને બદલે આપણું ઇન્ફ્લ્યુન્સ વધારીએ તો?

સ્કૂલ માં શીખેલા ને?

પોતાની લાઈન મોટી કરો….

કેવી રીતે?

આપણું બેસ્ટ ઇન્ફ્લ્યુન્સ ત્યાં લઇ જઈ ને…..

બસ એ જ કામ ઉપાડ્યું છે મેં…:

હું #devaki

તમારી ગ્લોબલ ગુજરાતી બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર

અમેરિકા કેનેડા અને દુબઇ માં આવતા ૩૦ દિવસ માં ફેલાવીશ

અણ ગાંઠેબલ ગુજજુગીરી….
….
….
….
Morning no.1 is now international Morning No. 1 from 10k miles away only on @redfmindia #bajateraho #unganthabledevaki #unganthablegujarati #rjdevaki #devaki #redfm #NRG #NRI

વર્ષો થી લોકો કહે છે કે પશ્ચિમી ઇન્ફ્લ્યુન્સ એ આપણી સંસ્કૃતિ બગાડી છે… એમના ઇન્ફ્લ્યુન્સ થી બીવા ને બદલે આપણું ઇન્ફ્લ્યુન્સ વધારીએ તો? સ્કૂલ માં શીખેલા ને? પોતાની લાઈન મોટી કરો…. કેવી રીતે? આપણું બેસ્ટ ઇન્ફ્લ્યુન્સ ત્યાં લઇ જઈ ને….. બસ એ જ કામ ઉપાડ્યું છે મેં…: હું #devaki તમારી ગ્લોબલ ગુજરાતી બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર અમેરિકા કેનેડા અને દુબઇ માં આવતા ૩૦ દિવસ માં ફેલાવીશ અણ ગાંઠેબલ ગુજજુગીરી…. …. …. …. Morning no.1 is now international Morning No. 1 from 10k miles away only on @redfmindia #bajateraho #unganthabledevaki #unganthablegujarati #rjdevaki #devaki #redfm #NRG #NRI

Let's Connect

sm2p0