My play s next shows in ahmedabad 2nd april 9th april 17th april 24th april book your tickets on BookMyShow photo courtesy Piyush Patel

Samudramanthan, ThakorbhaiHall

RJ Devaki,  Samudramanthan, ThakorbhaiHall

My play #Samudramanthan 's next shows in ahmedabad #ThakorbhaiHall

2nd april
9th april
17th april
24th april

book your tickets on BookMyShow

photo courtesy Piyush Patel

My play #Samudramanthan 's next shows in ahmedabad #ThakorbhaiHall 2nd april 9th april 17th april 24th april book your tickets on BookMyShow photo courtesy Piyush Patel

Let's Connect

sm2p0