શ ક કર ય અન સ રત ન અકસ મ ત પછ તમ પણ આ જ વ ચ ર છ

શું કાંકરીયા અને સૂરત ના અકસ્માત પછી તમે પણ આ જ વિચારો છો ?

શું કાંકરીયા અને સૂરત ના અકસ્માત પછી તમે પણ આ જ વિચારો છો ?

Let's Connect

sm2p0