ત્રણ પ્લેઓફ્ફ મેચ જીતીને ટાઈટલ જીતનાર Red FM's own cricket team સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ આઈપીએલના ઈતિહાસમાં પહેલી ટીમ.

SunrisersHyderabad, ipl2016

RJ Devaki,  SunrisersHyderabad, ipl2016

ત્રણ પ્લેઓફ્ફ મેચ જીતીને ટાઈટલ જીતનાર Red FM's own cricket team સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ આઈપીએલના ઈતિહાસમાં પહેલી ટીમ. #SunrisersHyderabad #ipl2016

ત્રણ પ્લેઓફ્ફ મેચ જીતીને ટાઈટલ જીતનાર Red FM's own cricket team સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ આઈપીએલના ઈતિહાસમાં પહેલી ટીમ. #SunrisersHyderabad #ipl2016

Let's Connect

sm2p0