શિયાળામાં વહેલી સવારે ઉઠવું કોને ગમે ? તો પણ મમ્મી આપણને ઉઠાડીને સ્કૂલે મોકલતી યાદ છે ? તમારી હાલત આ ટીન્યા જેવી જ થતી હતી ને …? . . . .

tbt, throwbackthursday, redfm, rjdevaki, memories💕

RJ Devaki,  tbt, throwbackthursday, redfm, rjdevaki, memories💕

શિયાળામાં વહેલી સવારે ઉઠવું કોને ગમે ?
તો પણ મમ્મી આપણને ઉઠાડીને સ્કૂલે મોકલતી
યાદ છે ?

તમારી હાલત આ ટીન્યા જેવી જ થતી હતી ને …?
.
.
.
.

#tbt #throwbackthursday #redfm #rjdevaki #memories💕

શિયાળામાં વહેલી સવારે ઉઠવું કોને ગમે ? તો પણ મમ્મી આપણને ઉઠાડીને સ્કૂલે મોકલતી યાદ છે ? તમારી હાલત આ ટીન્યા જેવી જ થતી હતી ને …? . . . . #tbt #throwbackthursday #redfm #rjdevaki #memories💕

Let's Connect

sm2p0